Hiligaynon

Learn more about other poetry terms

Sang Valentine's Day Gin hutikan mo ako:    "Nabaton mo bala     ang mga rosas      nga ginpadala ko sa imo?" Ay, ay, ay, langit! Kalipay! Ga-agaw ang kakulbà    Kay yadtong tsokolate
Tomes. Talks. Halls. Now freed! Or not. Through life these remain. Light, guide. Unseen thread.
Eyes panning the page Scanning text, tracking numbers My work-life: exposed.
Sa ika-diyes sang Marso, ma-retire na ako Ano ayhan ang dangtan ko? Makabaton milyon nga piso Para makabakal ako sang nobyo.   Kun ensakto ang isip-isip ko Magka-milyon man guid ako
Mga lin-ay nga naga linya, tanan sila ma-anyag Naka-arko mga kilay, buhok nagapamulak Manggaran nga mga trahe, sapatos nga nagabadlak Mga kapa nga malabà, nagasangyad guid sa duta.  
Ang akon Tatay ma-itom Kag indi makita kun dulum Kay ginasulay niya ang init    sa pagpananum Balhas nga daw bangkiling   iya gina paligo Kibol ang naga dekorar    sa iya mga tudlo  
Tay, Nay   Indi kamo magkabalaka     maayo ang estado ko         diri sa banwa. Masulhay ang kolehiyo   Indi magdugay matuman        Na ang aton mga damgo.  
Subscribe to Hiligaynon