Poems from romeroaliyah

I am young I am learning I am smart I am stuborn I am wise I am unaware I am organized I am disorganized I am happy I am hurt I am a hard...