Poems from VirginiaNg

  kcab kool I neeb evah I erehw ees I dnA kcab kool I tem ev'I elpoep eht lla ees I dnA kcab kool I edam ev'I sekatsim eht lla ees I dnA...