Poems from Khalipha Vumisa

Yagquma ingonyama lahlokoma lonke ihlabathi. Yinkosi yezilwanyana utat'uDaza ngokugquma: Ubhonga ulwazi kukhale nezithulu. Ngudyakalashe...