𝓗π“ͺ𝓡𝓲𝓯π“ͺ𝔁

ℭ𝔲𝔱𝔱𝔦𝔫𝔀 π”ͺ𝔢 π”₯π”žπ”«π”‘π”° 𝔬𝔫 𝔰π”₯𝔒𝔩𝔩𝔰
𝔄𝔫𝔑 𝔱𝔯𝔢𝔦𝔫𝔀 𝔱𝔬 𝔱𝔲𝔯𝔫 π”°π”žπ”«π”‘ 𝔱𝔬 π”­π”’π”žπ”―π”©π”°
𝔏𝔬𝔳𝔦𝔫𝔀 𝔢𝔬𝔲

ℑ𝔰 𝔰𝔱𝔒𝔭𝔭𝔦𝔫𝔀 π”Ÿπ”žπ”―π”’
ℑ𝔫𝔱𝔬 π”ž 𝔀𝔒𝔩𝔦𝔑, π”Ÿπ”―π”¦π”«π”Ά 𝔯𝔦𝔳𝔒𝔯
π”šπ”¦π”±π”₯ π”žπ”« π”¬π”Άπ”°π”±π”’π”―π”Ÿπ”’π”‘ 𝔣𝔩𝔬𝔬𝔯

This poem is about: 
My family

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741