Артур Рембо "Варвар"

Артур Рембо "Варвар" (з французької поезії) Давно, за днями і порами року, і - за людьми, і - за краями.Майва сирого м'яса на шовкові морів й арктичних квітів;(їх же нема). Очунявши від старих фанфар геройства,--яке все ще вдаряє в серце і в голову, --подалі від старих убивць.-О! стяг сирого м'яса супроти єдвабу морів й арктичних квітів;(вони ж бо не існують). -Блаженство! Живі вуглинки, що дощать у нападах морозу.--Блаженство!-- вогники у дощі вітру діамантів,що землі серцем викинуті й навічно обвуглилися для нас,--О світе! (Далеко від старих відступів і старих пломенів, які ще чуються, які ще відчувають.)Вогонь і піна. Магічне коливання прірв і дзенькіт бурульок по зірках.О, блаженство, О, світе, О музико! І форми, піт, очиці, й волосся довге проплива отам. І білі сльози, які закипають, --О блаженство! -- і жіночий голос, що сягає ден вулканіві печер арктичних вод морів. Ознака... Переклад з англійської - Івана Петришина    

This poem is about: 
Our world
Guide that inspired this poem: 

Comments

Additional Resources

Get AI Feedback on your poem

Interested in feedback on your poem? Try our AI Feedback tool.
 

 

If You Need Support

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741