Tedda do Fogo

Learn more about other poetry terms

Haiti, Haiti, Haiti, a Terra dos Mártires Haiti, Haiti, a Terra dos Primeiros Libertadores Haiti, a terra de muitos bravos escravos
Subscribe to Tedda do Fogo