Self-pity

Learn more about other poetry terms

Ako'y nanliit Sumikip bigla ang dibdib Nagmukmok sa kwarto Puno ng pighati   Agad tinanong sa sarili '' Panget ba ako? '' '' May mali ba sa akin?'' '' May kulang ba sa akin? ''  
Subscribe to Self-pity