Poems from rm_s

Sa gabing madilim Mga matatamis mong ngiti ang liwanag.