Poems from Loc Nguyen

Loc Nguyen's picture
Loc Nguyen is an independent scholar from 2017. He holds Master degree in Computer Science from University of Science, Vietnam in 2005. He holds PhD degree in Computer Science and Education at Ho Chi Minh University of Science in 2009. His PhD dissertation was certificated by World Engineering Education Forum (WEEF) and awarded by Standard Scientific Research and Essays as excellent PhD dissertation in 2014. He holds Postdoctoral degree in Computer Science, certified by Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC) in 2015. Now he is interested in poetry, computer science, statistics, mathematics, education, and medicine. He serves as reviewer and editor in a wide range of international journals and conferences from 2014. He is volunteer of Statistics Without Borders from 2015. He was granted as Mathematician by London Mathematical Society for Postdoctoral research in Mathematics from 2016. He is awarded as Professor by Scientific Advances and Science Publishing Group from 2016. He was awarded Doctorate of Statistical Medicine by Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine (HOSREM) from 2016. He has published 73 papers and preprints in journals, books and conference proceedings. He is author of 2 scientific books and 1 postdoctoral dissertation. He is author and creator of 7 scientific and technological products. Moreover, he is Vietnamese-language poet who has composed 1 verse story and 7 collections of 362 poems from 1993. He also has 5 recitation albums in which many poems are chanted by famous artists. Especially, he is very attractive, enthusiastic, and creative. His favorite statement is "Creative man is The Creator". Thus, why don't you contact him for sharing inspiration and knowledge? His online homepage is http://www.locnguyen.net
H67
(Tặng Trần Phương Thanh và Thiên Hà). Hoa cải vàng cãi lẫy với đồng xanh Nàng trong đó chòng chành một giọt nắng Dế kêu vang trời, anh thì...
H66
(Chuyện nàng Phương Lý - Tặng Phương Lý). Phương Lý là nụ hồng Đợi cuộc tình trăm năm Viết văn chờ chàng đến Chàng đến nơi cửa phòng Phương...
H65
(Siêu tưởng 2 - Tặng nhà thơ Nhật Yên). Mời em cạn hết chén này Quay nghiêng làm đổ một dây tơ tình Cơn say cột lấy chúng mình Em...
H64
(Tặng nhà thơ Bùi Kim Hường). Quán không tên em gọi bằng quán cỏ Vướng vào người tơ tóc nhủi vào tim Em lể ra thành bài thơ diễm lệ Vỗ lên...
H63
Tết này vui lắm chị ơi Em ngồi đếm những nụ cười đong đưa Nhìn mình sao rất mộng mơ Hay vì chị đã ban cho dậy thì Dậy thì là dậy thì...

Pages