Poems from Loc Nguyen

Loc Nguyen's picture
Loc Nguyen is an independent scholar from 2017. He holds Master degree in Computer Science from University of Science, Vietnam in 2005. He holds PhD degree in Computer Science and Education at Ho Chi Minh University of Science in 2009. His PhD dissertation was certificated by World Engineering Education Forum (WEEF) and awarded by Standard Scientific Research and Essays as excellent PhD dissertation in 2014. He holds Postdoctoral degree in Computer Science, certified by Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC) in 2015. Now he is interested in poetry, computer science, statistics, mathematics, education, and medicine. He serves as reviewer and editor in a wide range of international journals and conferences from 2014. He is volunteer of Statistics Without Borders from 2015. He was granted as Mathematician by London Mathematical Society for Postdoctoral research in Mathematics from 2016. He is awarded as Professor by Scientific Advances and Science Publishing Group from 2016. He was awarded Doctorate of Medical Statistics by Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine (HOSREM) from 2016. He has published 74 papers and preprints in journals, books and conference proceedings. He is author of 2 scientific books and 1 postdoctoral dissertation. He is author and creator of 8 scientific and technological products. Moreover, he is Vietnamese-language poet who has composed 1 verse story and 7 collections of 363 poems from 1993. He also has 5 recitation albums in which many poems are chanted by famous artists. Especially, he is very attractive, enthusiastic, and creative. His favorite statement is "Creative man is The Creator". Thus, why don't you contact him for sharing inspiration and knowledge? His online homepage is http://www.locnguyen.net
Có một người rong ruổi trong trang web Tìm “da hươu” để kết bạn nọ kia Thế giới ảo mà đi tìm tình thật Tình thật kia có thành ảo lại không...
(Tặng bạn Minh Phụng). Bạn tôi ốm yếu như là sậy Đêm thắp đèn về vẫn học khuya Tôi học bạn tôi nhiều thứ lắm Lúc nào rộng rãi lúc chi li....
(Thể hiện: NSƯT Hồng Vân) Người vốn sinh trong thời lửa đạn Gan góc đã từng chuyện cỏn con Bàn tay đã chụp ba làn đạn Chân đạp sông hồ với...
Gió tung rách nát lòng thi sĩ Muôn mảnh hồn bay lạc bốn phương Rải đầy khắp cả nhân gian thế Che chở cùng ai kiếp đoạn trường.
(Thể hiện: Nghệ sĩ Lê Hương và Ngô Đình Long ) Tôi có đọc bài thơ thuở ngày còn đi học Bao nhiêu năm sau còn nhớ lại Và cảm tác trong bài “...

Pages