Poems from Loc Nguyen

Loc Nguyen's picture
Loc Nguyen is an independent scholar from 2017. He holds Master degree in Computer Science from University of Science, Vietnam in 2005. He holds PhD degree in Computer Science and Education at Ho Chi Minh University of Science in 2009. His PhD dissertation was certificated by World Engineering Education Forum (WEEF) and awarded by Standard Scientific Research and Essays as excellent PhD dissertation in 2014. He holds Postdoctoral degree in Computer Science, certified by Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC) in 2015. Now he is interested in poetry, computer science, statistics, mathematics, education, and medicine. He serves as reviewer and editor in a wide range of international journals and conferences from 2014. He is volunteer of Statistics Without Borders from 2015. He was granted as Mathematician by London Mathematical Society for Postdoctoral research in Mathematics from 2016. He is awarded as Professor by Scientific Advances and Science Publishing Group from 2016. He was awarded Doctorate of Statistical Medicine by Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine (HOSREM) from 2016. He has published 73 papers and preprints in journals, books and conference proceedings. He is author of 2 scientific books and 1 postdoctoral dissertation. He is author and creator of 7 scientific and technological products. Moreover, he is Vietnamese-language poet who has composed 1 verse story and 7 collections of 362 poems from 1993. He also has 5 recitation albums in which many poems are chanted by famous artists. Especially, he is very attractive, enthusiastic, and creative. His favorite statement is "Creative man is The Creator". Thus, why don't you contact him for sharing inspiration and knowledge? His online homepage is http://www.locnguyen.net
Mình yêu nhau qua đêm dài vô tận Nhan sắc thở thành một chính em Núi đồi say chếch choáng hương tình tự Em thở thành giọt mật ngọt hai đêm...
Tôi ngồi đọc lại thơ tôi Hở toang động mạch máu trào luênh loang Ai xui vướng nghiệp văn chương Không còn giữ nổi linh hồn trẻ thơ...
Buông thả đi... dập dềnh cùng mộng mị (1) Anh cùng em trôi tuột với tháng ngày Hôn môi đẹp và hôn nơi nào nữa Chỗ nào hôn cũng mọc nụ hồng...
1. “Chiều Quảng Ngãi hoàng hôn tràn trên phố” (1) Trong mắt nàng lố nhố những chàng trai Quần xọt, quần din rồi tà lỏn Phía xa xa đồi núi...
Ngủ đi người đêm dài không lẻ bóng Ta sẽ dâng người nửa mảnh trăng côi Ngủ đi người cho đêm dài khờ khạo Tay nắm bàn tay ngực ấp vào môi...

Pages