Poems from Loc Nguyen

Loc Nguyen's picture
Loc Nguyen is an independent scholar from 2017. He holds Master degree in Computer Science from University of Science, Vietnam in 2005. He holds PhD degree in Computer Science and Education at Ho Chi Minh University of Science in 2009. His PhD dissertation was certificated by World Engineering Education Forum (WEEF) and awarded by Standard Scientific Research and Essays as excellent PhD dissertation in 2014. He holds Postdoctoral degree in Computer Science, certified by Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC) in 2015. Now he is interested in poetry, computer science, statistics, mathematics, education, and medicine. He serves as reviewer and editor in a wide range of international journals and conferences from 2014. He is volunteer of Statistics Without Borders from 2015. He was granted as Mathematician by London Mathematical Society for Postdoctoral research in Mathematics from 2016. He is awarded as Professor by Scientific Advances and Science Publishing Group from 2016. He was awarded Doctorate of Statistical Medicine by Ho Chi Minh City Society for Reproductive Medicine (HOSREM) from 2016. He has published 73 papers and preprints in journals, books and conference proceedings. He is author of 2 scientific books and 1 postdoctoral dissertation. He is author and creator of 7 scientific and technological products. Moreover, he is Vietnamese-language poet who has composed 1 verse story and 7 collections of 362 poems from 1993. He also has 5 recitation albums in which many poems are chanted by famous artists. Especially, he is very attractive, enthusiastic, and creative. His favorite statement is "Creative man is The Creator". Thus, why don't you contact him for sharing inspiration and knowledge? His online homepage is http://www.locnguyen.net
Có những đồi hoa sim gọi hồn qua giông bão Lần này chắc mẫm sẽ vui đây Nếu hoàng hôn tan rồi không tụ nữa Thì giọng hát nàng níu mãi ở trần...
(Yêu tặng Đặng Hồng Nhung). Câu hát giận thương anh nghe rồi cũng khóc Đợi em hoài mơ mãi một vòng tay Có lẽ vì yêu nên lòng sao khó nói...
(Yêu tặng Đặng Hồng Nhung). Anh sẽ về nơi hồng hồng đôi má Rạo rực trong lòng lửa cháy lên môi Nơi bản tình anh ngồi xoa bếp lửa Ngực em...
1. Nốt ruồi nàng đậu trên môi Thuyền tình cập bến chuyển dời gần thôi Sông Tương xưa ấy lở bồi Giờ tê và nớ đều lồi nhà xinh. 2....
Rao
Em ơi anh vốn thật thà Vườn hồng mở lối đậm đà bên nhau Trăm năm hay đến bạc đầu Nghìn năm e ấp hai bầu ca dao Anh giờ giở ngón trầu...

Pages