Thiên đường

1.
Thiên đường ở tận nơi nao?
Cây xanh nước biếc nhìn lâu là nàng
Yêu nhau từ độ nhòm sang
Bây giờ vẫn thích chim vàng hát hay.


2.
Rung rinh một đóa hoa hồng
Cao sang lướt hết bản cầm thần tiên
Xịn sò một tiếng vang lên
Thì ra nàng cũng dịu hiền như ai.


3.
Chưa đi hết dải yếm đào
Thế nên tơ tưởng cái bầu tròn xinh
Lang thang đồi núi xập xình
Ngả nghiêng nghiêng ngả hai bình rượu ngon.


4.
Cho dù vật đổi sao dời
Thì anh vẫn mết núi đồi hôm nay
Lần theo gót ngọc vào mây
Anh thề quên hết tháng ngày đi qua
Vẫn là hoa của Bắc Hà
Lạy trời mãi đẹp trong đôi mắt tình.


5.
Bao giờ cho đến hội Lim
Để anh tìm lại mối tình ngỡ quên
Cho dù bèo dạt hết duyên
Em thương nhắm mắt sờ tim anh còn
Cho dù thơ nhạt màu son
Em lau nước mắt để cầm được anh.


6.
Anh kể nàng nghe chuyện khóc cười
Vào trong mới biết rằng người rất duyên
Ngây thơ là thật không bìm
Bịp nàng anh chẳng biết chiền chiện đâu
Yêu thì quấn quít bên nhau
Ngẫm tình thương gái nhà giàu lại hay.


7.
Ngày ấy ong non nhiều lắm chuyện
Ngọt ngào nên tắm được phương mây
Nàng thầm thương ngố nhưng không nói
Nào ngờ trời phạt bắt nên đôi

Ngày ấy hoa bùm cười hỉ hả
Trễ tràng ngực mọng giễu trai tơ
Đâu biết rằng yêu nhiều tưởng tượng
Điệu chèo khua khoắng dậy hồn thơ

Đêm ấy trăng về hôn nắng quái
Mời trầu rất thích nước càng xiêu
Hãy thuốc anh đi bằng kỳ ngộ
Bằng liều xuân dược thuở chớm yêu.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741