Tayo

Tayo.Tanging apat na letra para lang mabuo, Ano nga ba tayo? ay Teka Wala nga palang tayo Ang meron Lang Ay ikaw at ako. Sa Pag buhat ng sako Ang aking nararamdaman, diko Lang Alam Kung ano Ang dahilan, Ang tanging nais ko Lang Ay malaman, Kung ikaw bay sakin ay may pagtingin o nararamdaman. Ang tanging nais ko Lang Ay pasiyahin ka, Ang tanging nais ko Lang Ay mahalin ka Ang tanging nais ko Lang lumigaya ka, ngunit yun Ay sa piling ko Hindi sa piling niya. May mas sasakit pa ba Pag nakikita mo Ang mahal mo na meron ng nagpapasaya na iba.?, yung nais mo na Ikaw na Ang gumagawa para sakanya, at sabay silang sumasabay sa Awit ng musika, Na para bang walang ako! ay Oo nga pala walang "tayo" Pasensya kana Kung masyado akong feeling na halos malapit na sa Pag ka assuming. Bakit ka ba kasi nag Pakita ng motibo  gayong ayaw mo naman pala maka sakit ng tao?, Siguro kasalanan ko masyado akong umaasa sa matatamis na salitang tuwing binibitawan mo Ay kinikilig ako. May naka Pag Sabi sa akin na kailangan mong humingi ng tawad sa taong nasaktan o nagawan mo ng kasalanan, Ngayon nais kong humingi ng kapatawaran, Dahil Ang tanging nais ko Lang naman Ay masuklian, Ang Pag mamahal ko sayo na kahit kailan Wala kang Pag kakakilanlan. Ngayon humihingi ako ng tawad, Patawarin mo ako sa aking Pag Luha kahit WALANG TAYO, Patawarin mo ako sa pananatili sa tabi mo kahit WALANG TAYO, Patawarin mo ako sa pagpili ko sayo kahit WALANG TAYO, Patawarin mo ako sa aking Pag kapit kahit WALANG TAYO, Patawarin mo ako sa Hindi ko Pag layo kahit WALANG TAYO, Patawarin mo ako sa aking Pag mamahal sa iyo kahit WALANG TAYO. Mahal! Patawarin mo ako, patawarin mo ako nang matapos na Ang Tulang ito, Dahil na napapagod na napapagod at nadudurog na nadudurog ako, Sa bawat Pag sambit na katagang "WALANG TAYO".

 

This poem is about: 
Me

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741