Tỏ tình

(Yêu tặng Đặng Hồng Nhung).


Anh sẽ về nơi hồng hồng đôi má
Rạo rực trong lòng lửa cháy lên môi
Nơi bản tình anh ngồi xoa bếp lửa
Ngực em tròn và giọng hát lẳng lơ


Nơi trái chín rừng la đà xuống núi
Tỏ tình rồi biết nói nữa gì đây
Hãy im lặng cho chim ngừng tiếng hót
Ếm bùa trăng cho dài mãi đêm nay.


Anh yêu em say hương tình giọng hát
Buổi thần tiên chớp mắt đã sang đông
Rồi xuân đến anh cài vào cánh én
Bài thơ tình uống cạn chén ly bôi


Em yêu anh vì thật thà chất phác
Em hát gì cũng ngây ngất ngẩn ngơ nghe
Em cười thầm trai ngô thì chung thủy
Hào khách anh hùng rồi sẽ biết tay em.


Anh trở lại nơi đồng hoang cỏ cháy
Em có theo anh nửa bận trăng tàn?
Hay bản làng ngày xưa em vẫn hát
Anh có theo em quên tuốt những chuyện tình?


Không nói nữa vì em chùng vai áo
Trong một ngày hạnh phúc được nhìn nhau
Khoảnh khắc là đây thời gian vô lượng
Tình chúng mình le lưỡi đến kiếp sau?

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741