in the shadow of the wall

Location

Turkey

Sabah ışıkları şehre gelmeye başladıYağ kokulu kara yollarda uyuyanlarHerkes Apapa'da uyandıUyandılar.Dünyanın rahatsız edici korkularının çığlıkları mıDünyanın unutulmuş çocuklarının çığlıkları mıYere dökülürkengözyaşlarınbana mı düşüyoryoksa kendin için mi ağlıyorsunbenim için ölmek istemezsinbiliyorumKaranlıkta ölüm beni bekliyorOrada duvarın gölgesinde oturanlarSeni aralarında görmek istemedileryine deOnlardan birisin.                                                           aşkım için Helen Emmanuel İdio (Mary olarak)

This poem is about: 
Our world

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741