Se Kriz Sou Kriz

Se kriz sou kriz

Manman pitit ap pran kriz

Se kriz sou kriz

Se mizè sou mizè

Mezanmi nou pa gen la pè

Se nou tout ki nan soufrans

Gen tròp, tròp rans ki rans

Se soufrans sou soufrans

Nan peyi a, gen tròp krim

Tout powèt, ekriven, atis ak jounalis pran plim

Pran penso, kreyon ak mikro nou. Sa pa yon fim

Sa se yon bagay serye kote lakay

Se tout moun ki pou pran yon bagay

Pou defan lakay

Pou defan peyi a

Pou proteje tè a

Pou proteje pèp la

Se kriz sou kriz

Peyi a pa yon showbiz

Fòk nou respekte frè nou

Ak sè nou ki finn fou grangou

Nan yon peyi kote se rat kay

Kap van kay. Sa se yon move bagay

Zantray nou yo pa kontan kote yo

Kouche a. Yo pa mouri, men zo yo

Tande nou. E sa fè yo mal anpil

Pèp la fatige gen tròp kalil kap bay bil

Nan lari a. Se nou tout ki fout fatige

Ak ‘kidnapping’ ak vye insekirite

Ki simaye kòl nan peyi a. Nou fatige

Ak la mizè, koripsyon ak vòlè politisyen

Ak tout polisye kriminel, move sitwayen ak asasen

Ak tout ipokrit ak tout vye peyi  vwazen

Nou fatige at tout vye majisyen

Kap pase nou tout nan tenten

Tròp kidnapè, tròp krim ak vye kreten

Kap simen lanmò, la tèrè lakay nou

Nou fout fatige ak la mizè, grangou

Prostitisyon, movèz vi. Pa gen espwa

Mezanmi, se nou tout ki kloue sou la kwa

Sila, se nou tout ki nan la pè e kap plenyen

Nou fatige kote se sanginè ki pa gen anyen

Bon nan tèt yo  ki ap gouvène, ki sou pouvwa

Nou fatige se nou tout ki pou leve la vwa

Kont tout kriminèl. Nou pa gen chwa, oken chwa

Fòk nou leve kanpe, fòk nou elimine tout vye lwa

Fòk nou fout batay, fòk nou lite, fòk nou fout vote

Pou moun ki renmen pèp nou an ak peyi nou. Anmwey

Anmwey . Se nou tout ki pou fout rele Anmwey

Anmwey, anmwey, anmwey, anmweyyyyyyyyy.

 

Copyright © mas 2021, Hébert Logerie, Tout dwa rezève.

Hébert Logerie se otè plizyè koleksyon powèm

 

 

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country
Our world

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741