Một chùm thơ 2

1.
Kiếp này đã gặp được nhau
Đẩy đưa cho hết cái màu xuân xanh
Nói gì đến chuyện tái sinh
Kiếp sau còn nhớ ngày mình ấp iu?


2.
Phương Lý cùng với Nga Hà
Cả hai nàng í thích nghe tiếng tình
Chữ bằng nhịp phách xập xình
Hương thu qua lại bập bênh tháng ngày
Tháng ngày mập cánh thu lu
Tròn lơ tròn lửng kiến bu khí cầu.


Trực thăng bay thẳng lên trời
Yêu nhau sẽ thấy niềm vui quay mòng
Bây giờ thò trước cho xong
Để đây đi trượt cầu vồng về khoe.


3.
Mình dắt tay nhau bước lên khung trời hoa mộng
Nhạc và thơ sóng sánh trao duyên
Và Cầm Kỳ khe khẽ hát
Có chàng thi sĩ mết lung linh.


4.
Có người đắp lũy ngăn sông
Nên chi hoa khế nở vòng xứ Thanh
“Chung chiêng” một chút chòng chành
Có ai hỏi đến thì đành ngoẩy môi?


5.
A lô rút khoảng đường dài
Còn trong gang tấc khóc cười với nhau
Đời là một cuộc bể dâu
Hay là sân khấu ngẩng đầu mây bay.


6.
Mười năm trước Nga Hà đi dạy học
Yêu người tình nên bao biện cả vòng sân
Mười năm sau Nga cà phê mở quán
Ngắm người tình rồi mắng những bâng quơ


Mười năm trước Nga tung tình xanh đỏ
Bóp đầu trai vụt tình như gái thỏ
Mười năm sau nắng lõ cánh phượng tình
Nga nguẩy trăng tròn vàng tươm mưa giọt giọt.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741