Mẹ ngủ cùng con

Ngủ đi người đêm dài không lẻ bóng
Ta sẽ dâng người nửa mảnh trăng côi
Ngủ đi người cho đêm dài khờ khạo
Tay nắm bàn tay ngực ấp vào môi


Cho thương nhớ thèm thuồng trộn lẫn
Giấc mơ nào mẹ ngủ cùng con
Buổi ban sơ tình yêu là vĩnh cữu
Đến hết đời ngực mẹ vẫn hồng thơm


Ngủ đi người, ta nhẹ nhàng khẽ cắn
Để đêm dài khúc khích những niềm vui
Chuyện vợ chồng ừ sao mà thích thế
Người hãy quên những khổ lụy cuộc đời


Một vòng tay trời nghiêng nắng tỏa
Khóa cuộc tình cho đến trăm năm
Đừng tự hỏi sao mà thương rứa
Có kiếp này không nghĩ đến kiếp sau


Mẹ ngủ cùng con đêm thương và đêm nhớ
Mùi tình yêu nồng thắm ở trong tim
Vú tròn đôi sữa tràn qua cửa sổ
Mắt mẹ nhìn ướt cả lụa thời gian


Nơi mẹ đến thiên đường chợt hiện
Túp lều tranh sỏi đá hóa vần thơ
Mẹ đàn bà đa tình và lúng liếng
Biết con trai say đắm mẹ của mình
Niềm vui hiện dịu dàng trong ánh mắt
Con lớn rồi mẹ trẻ lại phải không?


Mẹ con mình ngủ cho hết đêm nay
Đến đêm mai và đêm sau sau nữa
Mình trở về thuở hồng hoang thơ dại
Trái cấm ngọt ngào không xúi cũng ăn


Tấm lòng mẹ bao la như biển rộng
Tắm con trai thỏa thích ngọt lành
Nếu kiếp sau có còn sông núi
Mẹ con mình gió lộng vàng hanh.

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741