Kiravael

ze s'letia qaelu nav ai 'maecra' vintav
te'm viir nul dils e' zeano un iirun
nul 'maecra' reihia raehiaene raisu rau'r
ze maev te'm viir ze s'letia'un faet nav'un

 

nul ra'e'ira cavut muol eia chaelii
ze zeano undils aet're aehnia kir'vael
te'm dils ze 'maecra' sae'uun xeu'o naehii
ai zeano viirum kir'vael ta ze filan e'ia noctael?

 

ze ae’tre noct unviion kjesnem ealtum

srulchum noctaene cotae e’ira cavut

theikjii e’ia xeu’o nul noct mereium

noctaene daqae itan naehii ra’ult

 

cotae a’te’m kjesiium theikj-itan cavut aa’ten

tenum unviion suina-‘let straela qaeren

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741