Fanm Tankou Ou

Se fanm tankou ou

Ki enspirem

Se fanm tankou ou

Ki  sekwem

Se fanm tankou ou

Ki atirem

Se fanm tankou ou

Ki  karesem.

 

Bebe cherim, mwen pa janm oze eseye dekri ou

Ou tou senpleman elegant e trè bèl

Bon bagay, ou ekstrèmman bèl kwè lakansyèl

Afeksyon mwen pou ou reyèl. Mwen vle ou.

 

Se fanm tankou ou

Ki envantem

Se fanm tankou ou

Ki konprann mwen

Se fanm tankou ou

Ki defann mwen

Se fanm tankou ou

Ki anchantem.

 

Paske ou se bèl flè ke mwen renmen

Ou se rèv mwen, lavim e bèl papiyonm

Ou se fanm ki kalmem e ranplim

Nan mitan flanm sa ki ap toufem nan vil nan.

 

P.S. Tradiksyon de  "The Woman Like You" an kreyol. This magical oil painting is by the talented

artist Marc Antoine Gaston, an old friend. This beautiful painting is for sale. Please check it out.

Cette peinture est par le talentueux artiste, Marc Antoine Gaston, un ami, un camarade de classe de vieille date.

 

Copyright © Me 2020, Hébert Logerie, Tout dwa rezève.

Hébert Logerie se otè plizyè koleksyon pwezi.

 

This poem is about: 
Me
My family
My community
My country
Our world

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741