Em là của riêng anh

(Yêu tặng Đặng Hồng Nhung).


Câu hát giận thương anh nghe rồi cũng khóc
Đợi em hoài mơ mãi một vòng tay
Có lẽ vì yêu nên lòng sao khó nói
Anh ghét đa tình hay chính bản thân anh


Anh muốn ghen để giành quyền sở hữu
Giọng hát nụ cười em chỉ tặng riêng anh
Lời ca xoay vần giữa muôn trùng ảo ảnh
Chúng mình hôn nhau rất thực giữa đời thường


Nơi ấm áp vầng trăng không ló dạng
Anh nhìn em rạng rỡ một nụ cười
Lời yêu chưa thốt thì môi hôn đã chạm
Bài thơ tình chìm “lĩm” giữa biển khơi...

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741