Baa-Medi

Usiku mnene

Mwenyewe kwenye kichochoro

Tochi haina mawe- giza totoro

Mvua,Radi hadi malinzi washadoro

Hatari Mbwa Wakali Wamekata Minyororo

 

Chocho Ngalimi -Si chocho Ngarenaro

Utamwambia nini– sahiyo kumi kasoro

hutoka Kazini -na mfuko wa malboro

Hatari Mbwa wakali wamekata Minyororo

 

mezani Makombo-hukombeleza kama soro

mabaki ya nyama choma na makongoro

silaha ya baamedi kwenye vichochoro

hatari Mbwa wakali wamekata minyororo

 

we chukulia mzaha- amenizaa ni mzazi

kazini ni baa - we huenda baada ya kazi,

weekend balaa – ye hutingwa na kazi

Njaa-Hatari mbwa wakali wamekata minyororo

 

Usiku mmoja hupiga kazi ka msukule

mi humngoja- nimsimulie za shule

Hurudi mchovu na asiyetaka kelele

Shukrani-Mkono kinywani Daily

 

Usingizi baada ya simulizi ni njozi

Njozi ya ufumbuzi Utatu Utatuzi

Kazi ni Kazi- Kazini kwake ni Baa

Namuita Mama we muite Baamedi

-Matei Babu 2016

This poem is about: 
My family

Comments

Need to talk?

If you ever need help or support, we trust CrisisTextline.org for people dealing with depression. Text HOME to 741741